Zdejší lesy jsou našim největším bohatstvím

13.03.2021

a víkend možná těžké téma, ale když jde řeč o jedné z nejdůležitějších věcí tohoto regionu, ani sobota nemůže být překážkou ;-) Tíha tématu spočívá v tom, že Jeseníky a Rychlebské hory v posledních letech čelí nevybíravému útoku kůrovce a soudě podle rozsahu holin ani nejde říci, jestli boj s broukem vyhráváme. Tak nezbývá než se radovat z dílčích úspěchů, kterými jsou například počty nově vysázených stromků.

Významným vlastníkem zdejších hvozdů jsou Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, jejichž prodlouženou rukou v regionu jsou polesí Domašov, Rejvíz a Vápenná. Ve Vápenné navíc byla dokončena stavba moderní pily.

Pojďme se podívat, kolik kde vloni lesní hospodáři zasadili stromků a kolik sazenic půjde do země letos. V Domašově to bylo 251 tisíc druhově pestrých nových stromků, Rejvíz se stal budoucností rovnou pro 2 485 000 sazenic a polesí Vápenná zvětšilo tamní lesy o 1,24 milionů rostlin.

Co plány na letošní rok? Domašov chce vysadit 191 tisíc stromků, Rejvíz asi 2 a půl milionů(!) a lesníci z Vápenné počítají se 453 000 sazenic.

Pro laika asi obrovská čísla, co? Ale se podívejte kolem, co lesníky čeká vysadit. Snad člověk ve spolupráci s přírodou (nebo naopak) si s tím zvládnou poradit.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.