Začíná boj za záchranu Domu setkávání v Travné

19.05.2024

Málo se to ví, ale Travná funguje už téměř šedesát let jako místo setkávání lidí z různých zemí, různých vyznání a různých sociálně-zdravotních skupin. Do Rychlebských hor přijíždějí, aby si v Domě setkávání vyzkoušeli soužití s druhými.

Za fungováním projektu stojí křesťansky orientovaný spolek Setkávání Travná, který pečuje o rozvoj komunity a několikrát ročně pořádá setkání pro mládež. Je to takový ostrůvek svobody a jeho ředitelka Veronika Jurečková říká: "Jednota přes pluralitu názorů a postojů je pro toto místo příznačná, při různých programech zde nalézají útočiště lidé z nejrůznějších poměrů a s rozmanitými, často i složitými životními příběhy.".

Ovšem místo, které pomáhá, teď samo pomoc potřebuje. Startuje fundraisingová sbírka za záchranu Domu setkávání Travná. V první fázi je potřeba vybrat jeden milion korun na zahájení oprav střechy a nové vestavby podkroví. Pak přijdou na řadu sociální zařízení a elektroinstalace. A až potom se spolek pustí do jídelny, dalších pokojů a prostor. Na konci rozsáhlé rekonstrukce by měl být objekt obohacen o místo pro vzdělávání i umělecké počiny a měl by se stát zajímavým a dostupným místem pro lidi a školy ze širokého okolí a měl by ještě více posilovat svůj pozitivní vliv na celý region Rychlebských hor.

Náklady projektu jsou odhadnuty na 4-5 milionů korun. Koho to chytá za srdce, ten na rekonstrukci může přispět libovolnou částkou.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): spolek Setkávání Travná z.s. 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.