Víme, do čeho letos investuje město Žulová

31.01.2023

Je to takové perpetuum mobile, které musíte neustále popohánět. Investiční výdaje se v obci nesmí zastavit, aby občané pořád viděli, že se něco děje. A že jsou to zároveň i voliči, může být pro zastupitele extra motivace ;-)

Zastupitelé Žulové motivaci mají, starosta Radek Trsťan pro čtenáře positivJE exkluzívně sdělil, že pro letošní rok počítají s několika zásadními projekty. Ty budou financovány dílem z dotací, dílem z městského rozpočtu.

Část bývalého hotelu Vesmír bude předělána na 12 bytových jednotek. V několika etapách bude prostavěno přibližně 30 milionů korun. Velikost bytového fondu se jeví jako strategická věc.

Žulová se dále chystá od Arcibiskupských lesů a statků za 3,5 milionů Kč odkoupit budovu, kde se dnes nachází například školní jídelna nebo klub seniorů.

Měla by se hnout i výstavba lokálního bio centra Tomíkovice, což bude desetihektarová vodní plocha, kterou za nějaký 30 milionů vybuduje Státní pozemkový fond. Žulová platila projektovou dokumentaci.

Občané se mohou těšit na postupnou výměnu starých sodíkových pouličních lamp za nové, moderní LED lampy, které městu sníží faktury za elektřinu a sníží i světelné znečištění. Počítá se s náklady kolem 4,5 milionů korun. Ještě směrem k energetice půjde vybudování fotovoltaické elektrárny pro čistírnu odpadních vod v Žulové. Akce by si měla vyžádat kolem dvou milionů. Zase se ale pracuje se zajímavou návratností.

Pochopitelně se z městského rozpočtu budou hradit drobné opravy, havárie... Z těch menších věcí se můžete těšit na opravu božích muk v Tomíkovicích, obnovu křížové cesty ke kostelu na Boží hoře, opravy místních komunikací...

Jak se říká, peníze se musí točit. Dodáváme smysluplně. Z plánů žulovského zastupitelstva to všechno zní logicky.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.