Úspěch také naší Univerzity Palackého

22.08.2020

My tu o tom už psali, Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) má svůj vliv na kvalitu života na Jesenicku. Samozřejmě proto, že hromada jejích absolventů následně obsazuje pracovní místa tady v okrese. UPOL dodává lidi do soukromého sektoru, státní správy..., připravuje budoucí podnikatele, lékaře, učitele, ale i politické lídry. Jenom namátkou, na positivJE už jsme psali o Martině Seidlerové, Ester Nagyové, Petře Pavelkové... ty všechny mají diplom z Olomouce.
Proto nás může hřát, že v respektovaném Academic Ranking of World Universities 2020 vydaném před pár dny v Šanghaji figuruje olomoucká vysoká škola na druhém místě z Česka a v rámci celého světa se pak umístila na 501. až 600. pozici. Důležitá je i ta kontinuita, UPOL je takhle vysoko opakovaně už čtvrtý rok, lepší je pouze Univerzita Karlova.
Potěšující je, že tento žebříček měří hlavně vědecký výkon, tj. citovanost prací olomouckých akademických pracovníků. Nejvíce vyčnívaly zemědělská věda, věda o materiálech a inženýrství, dobré je to ve fyzice, chemii a ekologii, pochválit můžeme vědce v oblasti biologických věd a oborů veřejného zdraví a farmacie.
Nám se líbí, jak to Univerzita Palackého dělá a všem zdejším středoškolákům doporučujeme, aby studium na ní, klidně i distanční, zvážili.

Foto (zdroj): Univerzita Palackého

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies