Studenti architektury ukazují, kde by město Jeseník mohlo být, bude-li odvážné

16.09.2021

Jako město je pro lidi, jejich potřebám se má podřizovat. A nad tím se musí trochu dumat. Snad si nemyslíte, že tady všemu rozumíme, ačkoli máme tu chytré lidi, a to i na úřadech majících vliv na rozvoj Jeseníku. Který je navíc centrem celého okresu, to město má sloužit asi 38 tisícům lidí. A ztěžuje se to o to, že nám odcházejí mladí lidé, hlavně směrem k nim - jejich očekáváním, potřebujeme zabrat.

Kdo je může znát líp, než zase mladí lidé? Dvacítka studentů architektury VUT v Brně přijela do bývalého okresního města, aby zde bez jakékoli mentální zátěže a předsudků naznačila vize, za kterými by osvícené vedení města klidně mohlo jít. Protože možná když půjde, budeme tady za 5 10 let mít Jeseník s řízeným splýváním města s krajinou, o což velké metropole s vynaložením velkých nákladů usilují.

Budeme tady mít město Jeseník coby českou genovou banku, neboť zde budeme pěstovat odolné druhy stromů, keřů a rostlin, které jinde vyhání zemědělská produkce a zavlečené invazivní druhy.

S rostoucím tlakem na obnovitelné energie bychom zde mohli začít s výzkumem tzv. vírových turbín, co získávají zajímavé množství energie už i z obyčejného potoka. O energetické soběstačnosti bude na listopadovém positivJE FESTIVALU mluvit starosta obce Kněžice Milan Kazda.

Máme tady velmi dobré podmínky pro testování zelených technologií, přitáhnout tak k tomu nějakou univerzitu, mohla by se z Jesenicka stát národní základna pro sběr dat a studium fungování městské krajiny.

Tolik k samotné motivaci budoucích architektů, urbanistů a projektantů, tohle z nich vypadlo, a to nenechme zapadnout ty stovky stránek inspirativních námětů, jak oživit soutok Staříče s Bělou, jak vdechnout život bývalému průmyslovému areálu Moravolenu, jak dostat více lidí na kopec z jesenických lázní směrem do města ...

O tomhle všem studenti připravili skoro šestisetstránkovou studii 'Jeseník 2025' a z ní teď v sobotu 18.9. v jesenickém kině (po křtu katalogu DESIGN kreativJE) otevřou ojedinělou výstavu, přijďte na její vernisáž během festivalu Jesnění.

Foto (zdroj): VUT Brno, fakulta architektury

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.