Přechody, dopravní hřiště, cyklostezky... kraj je připraven pomáhat

03.12.2020

Pokud jde o státní, krajské a městské/obecní peníze, měli bychom se připravit na poněkud hubenější léta, sekeru do rozpočtů zatnul koronavirus. I tak je potřeba vyhlížet dobré zprávy, jedna přišla z krajského úřadu starostkám a starostům Jesenicka.
Rada Olomouckého kraje schválila investice do dopravy a do projektů zlepšujících bezpečnost silničního provozu. Kraj chce v roce 2021 uvolnit 11 milionů na budování stezek pro cyklisty, dotační titul bude spuštěn v lednu. Čtyři miliony jsou připraveny v kapitole modernizace a budování dopravních hřišť a na 5 milionů Olomouc rozdá formou dotace obcím k vylepšení přechodů pro chodce.
Vidíme to podobně, osvětlené přechody jsou zásadním bezpečnostním prvkem, cyklostezky oddělují zranitelné cyklisty od stále rostoucího počtu aut na silnicích a dětská dopravní hřiště zase slouží k tomu, aby se i děti uměly lépe vypořádat s nástrahami provozu, až do něj jako účastníci naskočí.
Jako krajské peníze asi nebudou nutně tím, co celou akci zaplatí, ale mohou být v některých případech impulsem pro městské a obecní úřady, aby se do zlepšování dopravních záležitostí pustily.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.