Podmínky pro sport na Jesenicku jsou OK

14.10.2019

Olomoucký kraj, coby důležitý podporovatel sportu na Jesenicku, zpracoval analýzu podmínek pro sport v našem okrese. Bral to pěkně odspodu, tj. od základních škol a zajímal se o sport školní, závodní i rekreační. Podle našeho soudu jsou tu podmínky ke sportování obecně dobré a třeba jenom krajská podpora vzrostla z cca 50 mil. v roce 2006 na více než 200 mil. v letech 2018 i 2019. Ačkoli zrovna okres Jeseník nebyl extra úspěšným žadatelem neinvestičních dotací.
Pojďme se podívat na pár čísel. Na Jesenicku máme 18 základních a 6 středních škol, přičemž všechny mají tělocvičnu a téměř všechny mají venkovní hřiště. Jasná většina těchto škol pro žáky organizuje lyžařské a plavecké kurzy, ale třeba jenom 1/3 z nich je zapojena do aktivit Asociace školních sportovních klubů ČR. To zase vyvažuje fakt, že ve městech a obcích fungují střediska volného času či domy dětí a mládeže, a taky desítky sportovních klubů a spolků. Že má sport na Jesenicku zelenou, potvrzuje i existence jedné sportovní třídy na ZŠ Jeseník a jedné sportovní třídy na jesenickém gymnáziu.
Jedna věc jsou peníze z kraje, kde by se zdejší žadatelé (radnice, kluby, svazy a spolky) měli ozývat více, dalšími zdroji jsou finance od obcí a měst, národních svazů a sponzorů. A protože zde na některých radnicích máme komise pro sport či přímo lidi sport koordinující, máme zde Českou unii sportu, tělocvikáře v každé škole, desítky angažovaných trenérů a nadšenců, a taky Jesenickou pohybovou školičku, má zdejší sport podmínky pro to, aby rostl.
Důkazem budiž i mnoho republikových medailí, Potřebujeme však více rodičů, kteří svoje děti k aktivnímu pohybu přivedou.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.