Počet nových firem na Jesenicku převyšuje počet zaniklých

27.01.2021

Ach jo, většina tradičních ekonomických parametrů vykazuje nižší čísla, signalizuje meziroční poklesy a varuje před negativními trendy. To všechno může v budoucnu přinést trable.

My jsme se přesto pokusili na datech CRIF - Czech Credit Bureau najít něco pozitivního, co by směrem k podnikatelům, i těm budoucím, vyslalo pozitivní signál. A máme! Číslo, které jistým způsobem dokladuje podnikavost regionu, nebo možná schopnost reagovat na vývoj trhu, je počet nově vzniklých společností vůči společnostem zaniklým. To číslo je v Olomouckém kraji 3,7. Mezi všemi kraji ČR je to druhá nejvyšší hodnota (nejvíc 3,9 na Vysočině, nejmíň 1,0 v Karlovarském kraji).

Asi nepřekvapí, že rok 2020 byl nejhorší v počtu zaniklých společností v historii ČR, a to spoustu bankrotů oddálily některé anticovid státní injekce. Měli bychom mít ze druhého místa našeho kraje dobrý pocit, jakkoli samo o sobě to nic nezaručuje. Přidáme do vašeho přemítání ještě jednu hodnotu - průměrně v Česku na jednu zaniklou firmu vzniklo 1,7 nových. Tedy našich 3,7 je opravdu slibná informace.

S Inovačním centrem Olomouckého kraje chystáme podpůrné aktivity směrem ke studentům, třeba i tím pomůžeme počty začínajících podnikatelů o pár kusů navýšit.

Tak podnikatelé a podnikavci, zatněte zuby a pojďte z krize vyjít silnější.

#crif #podnikatel #podnikaninajesenicku #olomouckykraj #statistika #bankrot #novafirma #ekonomickakondice #lokalnihospodarstvi #czechcreditbureau 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.