Návrat jesenické přírody do původního stavu

12.08.2020

Ta zpráva vždycky vyvolá trochu vášní, protože proti sobě jdou jakési dva pohledy na péči o zdejší přírodu. My ale máme důvěru v odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny - CHKO Jeseníky, kteří dobře vědí, co a jak.
Z hlediska historie lokálního přírodopisu jde o krátkou epizodu borovice kleč, jež byla v nejvyšších partiích Jeseníků vysazována od 19. století. Je to nepůvodní dřevina vytlačující tradiční trávníky a horské druhy rostlin. Ochránci přírody ve spolupráci s Lesy ČR rozběhli vyřezávání kleče na ploše asi 4,3 hektarů na Vysoké holi, Velkém Máji a v Jelením dole.
Na akci, která ochrání jesenickou horskou tundru, půjde asi 12,7 milionů korun, které CHKO Jeseníky získalo jako podporu druhové rozmanitosti lesních ekosystému z programu Životní prostředí. Koneckonců se stejnou věcí, udržením cenného bezlesí, ochranářům pomáhají taky ovce, krávy a koně, ty jsou pro změnu novou turistickou atrakcí.
Nebojte, vrtulník bude vykácenou kleč svážet do Karlova mimo letní sezónu, mimo víkendy, a dokonce mimo jelení říji.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.