Kraj bojoval za Jesenicko na vládě

31.07.2023

Jesenicko a další podobná území, kde se například vinou demografie nedaří nebo může přestat dařit udržovat na potřebné úrovni tu kvalitu vzdělávání, tu nabídku obchodu a služeb, tu dostupnost zdravotní péče apod., tam musí nastoupit neslábnoucí tlak na stát, aby to regionům pomáhal zvládat.

Proto nesmí zdejší politici vynechat jedinou příležitost, to politikům v Praze připomínat. Fajn, že tu zasedala Vláda ČR, ale je tu konsolidační balíček, který zřejmě priority státu přepíše. Tak je dobře, že náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek spolu s Davidem Krmáškem (za odbory) a Petrem Buchtou (za zaměstnavatele) zastupovali kraj i s Jesenickem na schůzi Rady hospodářské a sociální dohody (tzv. tripartitě). To je orgán, v němž se potkávají zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů z celé ČR. Řeší ponejvíc věci týkající se sociálního smíru, se kterým je stabilita země pevnější.

A pokud má Olomoucký kraj 13 správních obvodů, z nichž 10 je na seznamu hospodářsky a sociálně ohrožených území (vč. okresu Jeseník), pak potřebujeme být hodně slyšet, aby se stát nevěnoval pouze bývalým hornickým regionům, ale zlepšil podporu i těm neuhelným, jak ho na to dlouhodobě upozorňují odborníci. Musí tlačit starostové obcí z Jesenicka, musí tlačit Olomoucký kraj.

Pro rozvoj Jesenicka klíčové oblasti budeme tradičně řešit i na listopadovém positivJE FESTIVALU, zapisujte termíny 21.11. (starostové), 22.11. (zaměstnavatelé), 23.11. (ředitelé škol), 24.11. (patrioti).

Foto (zdroj): Olomoucký kraj 

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.