Kam půjdou miliony investované v Jeseníku

22.02.2024

Zodpovědnost je to, čím musí radní Jeseníku disponovat, hospodaří-li s ročními příjmy ve výši nějakých 340 milionů korun. Při pohledu na výdajovou stránku rozpočtu, kde se nachází položky jako výkon státní správy a územní samosprávy, doprava, komunální služby, územní rozvoj, ochrana životního prostředí, rozvoj bydlení, vzdělávání, sport, sociální služby, kultura, veřejný pořádek atd., je jasné, že sestavení investičních priorit může být slušný oříšek. A to i v situaci, kdy má vedení města k dispozici strategické dokumenty, v nichž se budoucí záměry plánují. Vedle zodpovědnosti je to ještě odvaha, co musí místní politiky zdobit, protože musí rozseknout, co se udělá letos a co se odloží.

Nabízíme pohled na ty největší věci, které by chtělo město Jeseník v roce 2024 zvládnout. Investiční událostí roku je asi chodník do lázní. Po 360 kusech moderních LED lamp vloni, bude v některých ulicích pokračovat modernizace veřejného osvětlení. Naději na další pokročení v digitalizaci úřadu vzbuzuje záměr na nákup programového vybavení a výpočetní techniky pro veřejnou správu. Hýbat se začne revitalizace sídliště Pod Chlumem, kde je hotová projektová dokumentace, brzo se kopne. Administrativní budova IPOS se dočká dvou nových výtahů, začne se chystat rekonstrukce společenského sálu, ale hlavně se rozjede I. etapa vnitřní modernizace budovy.

A starostka Zdeňka Blišťanová mluví o některých dalších záměrech: "Plánují se revitalizace školního objektu na Kalvodově ulici a bývalé služebny městské policie na Dukelské ulici. Obojí bude sloužit mladým rodinám s dětmi. Zabýváme se zastřešením multifunkčního hřiště s ledovou plochou i přístřeškem ve skateparku. Pokračuje se v přípravě chodníků na ulicích Šumperská, Lipovská a Rejvízská. Posunout se chceme i v přípravě lokality na Kalvodově ulici, která bude určena pro výstavbu rodinných domů".

Seznam investic je širší a mohou do něj přibýt další položky, a to zejména v návaznosti na případném získávání dotací.

Kamil Kavka
Foto (zdroj): město Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.