Jeseník ví, za co bude utrácet

03.01.2020

Jeseník do nového roku vstoupil s naplánovaným rozpočtem, zastupitelé schválili městské finance se schodkem deset a půl milionu. Rozpočet pracuje s příjmy 261 a výdaji 271,5 milionů korun. Určitě je ambice, aby příjmy rozpočtu vylepšily peníze z EU, kraje, či z ministerských dotačních programů. Pozitivní je, že celková zadluženost města v tomhle roce klesne o 12 milionů.
Podíváme-li se podrobněji na nejdůležitější výdajové položky rozpočtu směřující do zkvalitnění života, kromě obligátních milionů do základních a mateřských škol a na provoz městských technických služeb, tak to z investičních akcí bude 27 milionů na totální rekonstrukci Tyršovy ulice, z čehož 5 mil. tvoří dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a obnáší to chodníky, cestu, osvětlení, zeleň... Těšit se můžeme na vyřešení kritické situace ve spodní části Seifertovy ulice (klesání do Bezručovy ul. k nákupní zóně), kde se rozšíří obousměrná silnice a vznikne nový chodník. Na to si město nachystalo 5 milionů. Letos započne 3. etapa rekonstrukce sídliště 9. května, kde město počítá s náklady asi 15 milionů. Teenageři se mohou začít těšit na výstavbu skateparku. Do betonového monolitu, osvětlení, laviček a zeleně půjde přibližně 6 milionů.
Samozřejmě v hlavách zastupitelů, rady města i pracovníků úřadu se rýsují další investiční záměry, třeba chodník do lázní, revitalizace sídliště Pod Chlumem, úvahy spojené s výstavbou bytových domů, vnitřní rekonstrukce budovy městského úřadu na ulici Karla Čapka a jiné.
Tak se těšíme, jak půjdou proinvestované peníze vidět.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.