Jak na udržitelné zemědělství na Jesenicku

12.08.2022

Mluví se o návratu k přírodě a dává se za vzor hospodaření našich předků. Dá se tím inspirovat, jenže dnešní zemědělství potřebuje nakrmit víc lidí a má tu problém zvaný klimatická změna. Naštěstí máme oproti předkům vysoký stupeň vědeckého poznání a k dispozici moderní technologie, zemědělství svoji misi může zvládnout.

Propagátor moderních přístupů v byznysu - Inovační centrum Olomouckého kraje - uspořádal setkání agro oboru, kde nosnými tématy byly trendy a technologie udržitelného zemědělství v Olomouckém kraji. K naší radosti se akce zúčastnily i tři subjekty z Jesenicka, jeden dokonce přímo v roli vystupujícího.

Předsedkyně Zemědělského družstva Jeseník Gabriela Doupovcová přijela do Zábřeha představit vcelku ojediněle poskládanou mozaiku činností, jíž dominuje produkce kravského mléka, ale kde důležitou roli hraje chov ovcí a koz, a další doplňková činnost. ZD Jeseník má svoji bioplynovou stanici, poskytuje agro ubytování, provozuje prodejnu mléčných výrobků a masa a má i vlastní bourárnu.

A protože mléko je hlavní komoditou, v těchto dnech v bukovickém sídle probíhá výstavba robotické dojírny, která družstvu vyřeší problém s chybějícím personálem a zvýší komfort krav. Protože jak pravila paní Doupovcová: "Krásu jesenických hor přenášíme do mléka,".

V roli posluchače byl na semináři Dalibor Osmančík z bernartické rodinné farmy. Jak sám říká, hrozně rád se potkává s úspěšnými lidmi z oboru, od kterých se má šanci dovědět mnoho užitečných informací, jelikož na svojí polnosti má stále co zlepšovat. A že mu to jde, můžete vyzkoušet koupí zeleninových bedýnek Rodinné farmy Osmančíkových.

Mnoho poznámek a podnětů si odnesla i ředitelka Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Silvie Pernicová, která se svojí školou vlastně stojí na začátku onoho řetězce. To učitelé a mistři v Horních Heřmanicích spolurozhodují o tom, kolik šikovných farmářů, chovatelů koní a opravářů zemědělských strojů Jesenicko bude mít.

Jinak se v Zábřeze mluvilo o šlechtění a genetické modifikaci potravin, softwaru na hlídání ovčích a kozích stád, budoucnosti dronů, fascinující metodě pěstování zeleniny tzv. aquaponií, zadržování vody mezi poli i snižováním uhlíkové stopy podporou lokálních farmářů. Všechno se týká či může tykat okresu Jeseník.

Foto (zdroj): ZD Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.