Jak moc udržitelně se na Jesenicku můžeme chovat?

27.12.2021

Kdybyste se chtěli do roku 2022 pustit s novým předsevzetím z kategorie společenská zodpovědnost jedince, mohly by se vám hodit informace o tom, jak snadné je na Jesenicku dělat věci prospěšné pro Zemi.

Zaměřili jsme se na zmapování míst pomáhajících recyklaci a zodpovědné likvidaci odpadů. Našli jsme mnoho k tomu určených míst, i tak můžeme s jistotou říci, že koncept cirkulární ekonomiky v okrese Jeseník teprve opravdová renesance čeká.

Začněme o úroveň níže - recyklací. Tipujeme, že všichni na maximum využíváte barevných kontejnerů na papír, plast, sklo, to považujeme de facto za samozřejmé. Budete se možná divit, na kolika místech lze odevzdat vynošené oblečení, které dokáže opětovně někomu posloužit. Všechny pobočky Zásilkovny (v okrese Jeseník asi 13) jsou zapojeny do projektu Daruj oblečení přes Zásilkovnou, a tedy jsou schopny jej dostat třeba k lidem po tornádu nebo povodních nebo k ohroženým dětem.

Elektrické spotřebiče (funkční i nefunkční) se snažte odevzdávat v červených kontejnerech Asekolu a u vybraných prodejců elektro zboží. Kdo máte staré nepojízdné auto (vrak), zbavte se jej ve Sběrně druhotných surovin Lindovský v Jeseníku anebo v jesenických technických službách.

Velkou síť na tříděné odpady tvoří městské a obecní sběrné dvory, najdete je v Jeseníku, Lipové-lázně, Bělé pod Pradědem, Vápenné, Supíkovicích, Vidnavě, Velké Kraši, Zlatých Horách, Javorníku, Mikulovicích. Tam vozte velkoobjemový odpad typu starý nábytek, dále sjeté pneumatiky, zbytky barev a ředidel apod.

Asi nejhustší pokrytí mají sběrná místa na baterie a žárovky, těch napočítáme v každé obcí mnoho, obvykle ve školách, na úřadech, v obchodech...

Jak možná víte, od roku 2030 bude platit úplný zákaz skládkování využitelného odpadu, kam spadá vše recyklovatelné, biologicky rozložitelné anebo energeticky využitelné. Aniž bychom chtěli šířit poplašnou zprávu - je docela pravděpodobné, že pokud se nenaučíme více třídit, budeme si muset za svoz odpadu připlatit.

Pro více informací navštivte web Kamsnim.cz.

Zdroj (text a foto): Kam s ním

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.