Investujte 10 minut do lepšího Jesenicka

04.02.2021

Ono se ví, že smysluplný rozvoj tohoto regionu stojí a padá na lidech, na jejich nápadech a následné realizaci. K té realizaci jsou zpravidla potřeba peníze. A my víme, že mezi čtenáři positivJE je mnoho těch, co v hlavě nosí nějaké záměry, a tak nás napadlo, nabídnout vám určitou příležitost je zhmotnit.

Víte, že tady funguje místní akční skupina MAS V.Priessnitze pro Jesenicko? Tedy obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je vyhledávat a následně finančně podporovat smysluplné projekty přispívající k rozvoji regionu. Ponejvíc jde o aktivity směřované do zemědělství a řemesel.

Za dobu své existence MASka pomohla zrealizovat projekty za více než 98 milionů korun, mezi nimi se odehrála například modernizace odborných učeben ZŠ Jeseník, Jesenická čokoládovna si pořídila stroj na obalování cukrovinek, pro místní farmáře z různých míst okresu bylo pořízeno několik kusů zemědělských strojů, dobrovolní hasiči z Mikulovic dostali

auto, Javorník zvýšil bezpečnost chodců..., no bylo toho více, na 125 věcí.

Nepíšeme to ale jen tak samoúčelně, píšeme to proto, protože MASka právě teď připravuje strategii rozvoje území Jesenicka pro léta 2021 až 2027, v nichž by sem mohlo z národních a evropských fondů doputovat až 100 milionů korun, a právě teď se rozhoduje, zda a do čeho by to šlo.

MASka potřebuje znát názor těch, kteří ví, co tento kraj potřebuje, aby šel nahoru. Pojďte proklikat dotazník, jeho vyplnění vám vezme 10 minut (čas vypití jednoho espressa) a lidem z MASky to naznačí cíle a dá priority, jakými věcmi se v příštích letech mají zabývat. A pozor, dotazník se vás anonymně ptá na mnoho oblastí, máte možnost vyjádřit názor mnohonásobně detailněji, než třeba u voleb ;-) Jdete do toho? Už teď děkujeme.

Dotazník zde.

#jesenicko #rozvojjesenicka #podporapodnikatelu #masjesenicka #masvincenzepriessnitze #podporazemedelstvi #podporaremesel #podporapodnikavosti #prolepsijesenicko

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.