Hot news z jesenické radnice

26.08.2022

Končí jeden z největších projektů v oblasti školství. Jeseník má svou koncepci rodinné politiky i jednotný městský mobiliář. Základní škola rozšíří digitální vybavení a pomůcky do výuky. Chodník na ulici Nerudova, část ulice Kalvodova a celá ulice Poštovní a Diettersdorfova se dočká rekonstrukce. Město přispěje na devítiletou Markétku. To a mnohem více schválili radní na svém 129. zasedání...

V srpnu končí čtyřletý projekt Škola pro všechny II, díky kterému bylo zrealizováno osmdesát čtyři volnočasových kroužků a padesát osm doučovacích skupin. Z projektu byli hrazeni školní asistenti, psychologové i koordinátoři inkluzivního vzdělávání. Nakoupen byl materiál do kroužků a zajištěno financování seminářů a nejrůznějších aktivit ve všech školách na Jesenicku. Vše s 95% dotací.

Radní schválili Koncepci rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na období 2022 až 2026. Jedná se o dokument, jenž si klade za cíl přiblížit obyvatelům své plány k zajištění spokojeného života rodin na jeho území. Koncepce, která zastřešuje aktivity ve prospěch rodin, vytváří prostor pro jejich realizaci, ale i vznik aktivit nových. Rodiny jsou pro město velmi důležité, neboť jsou jeho nenahraditelnou součástí.

Město má ucelený městský mobiliář pro jednotnou identitu města. Manuál obsahuje typy laviček, odpadkových košů, sloupků, stojanů na kola, stromových mříží do dlažby a svítidel. Design má posílit lázeňskou identitu města a evokovat jeho přívětivou modernost. Prvky jsou vybrány převážně z designových řad s nižšími cenami, dostupných na trhu.

Jesenická základní škola rozšíří digitální vybavení a pomůcek do výuky. Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům. Pokročilé digitální učební pomůcky budou sloužit pro rozvoj myšlení a digitálních kompetencí, které jsou v moderní společnosti nezbytné. Nákup techniky, především notebooků, bude podpořeno z evropských dotací.

Pravostranný chodník na ulici Nerudova se dočká obnovy, na levé straně ulice budou vybudována nová parkovací místa. Obnovy se dočká i část komunikace na ulici Kalvodova. Opraveno bude stávající odvodnění, sjezdy, obrubníky aj. Předpoklad zahájení stavebních prací je v září s termínem dokončení do dvou měsíců.

Dlouho očekávaná rekonstrukce ulic Dittersdorfova a Poštovní bude zahájena na jaře 2023. Předmětem této veřejné zakázky bude výměna stávající obrusné vrstvy místních komunikací, obnova stávajících obrubníků a vybudování dlouhého zpomalovacího prahu integrovaného s přechodem pro chodce na místní komunikaci ul. Dittersdorfova včetně doplnění jejího odvodnění v místě prahu a nasvícení přechodu.

Město přispěje na devítiletou Markétu, která trpí juvenilní idiopatickou artritidou, chronickým onemocněním s přetrvávajícím zánětem kloubů. Peníze by využila na úhradu nákladů na léčebnou rehabilitační lázeňskou péči pro doprovod již letos na podzim, a dále na náklady spojené s léčbou, léčebné pomůcky a cestovní výlohy do Olomouce a Šumperka. Sbírka probíhá pod záštitou Konta Bariéry Nadace Charty 77.

Text (zdroj): Město Jeseník

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.