DATA: Kolik let se dožije novorozenec narozený v Jeseníku

24.04.2023

Nemáme problém s diskusí o nevyhnutelnosti zvyšovat věkovou hranici odchodu do důchodu. Máme problém s přístupem státu, který se zaštíťuje růstem věku dožití, což sedí, ovšem už se nezabývá tím, jestli a jak roste i věk dožití ve zdraví. Neboli, zda se s rozvojem medicíny a zlepšující se kvalitou života snižuje počet let, v nichž člověk žije v doprovodu vážné nemoci. Podle dostupných čísel totiž nesnižuje. V situaci, kdy je Jesenicko nejstarším okresem v zemi, nás to zajímá o to víc.

Ponechme na chvíli stranou, že do velké míry si za svoje nemoci můžeme sami. Životní styl průměrného Čecha má k ideálu ještě pořád daleko. Teď řešíme, jestli stát říkající to A) zvyšme hranici odchodu do důchodu, nemá říct i to B) pracujme na zkvalitnění zdraví a kondice, s jakou lidé budou do pozdějšího důchodu odcházet.

Jako takhle, ona naděje na dožití, jak se hodnota nazývá, i na Jesenicku roste. Super, od sledovaného roku 2001, kdy muži umírali v průměru ve věku 70,9 let a ženy ve věku 78,6 let, se hodnota zvýšila v roce 2021 na 72,8 let u mužů, resp. 79,4 u žen. Jenomže si přiznejme, že ve srovnání s Českou republikou pokulháváme. Když se "teď" narodí dítě v (průměru) Česka, kluk má perspektivu 75,2 let, děvčátko dokonce 81,3 let.

Naděje dožití podle pohlaví, srovnání okresu Jeseník s průměrem ČR.

Zdroj: Český statistický úřad, 23.4.2022.

Naděje dožití podle pohlaví
Srovnání okresu Jeseník s průměrem ČR a dalšími okresy. Počet let dožití u novorozence, člověka ve věku 45, 65 a 80 let.

Zdroj: Český statistický úřad, 23.4.2022.

Jak s tím hnout? Předně se více spolehnout na sebe, demografická křivka je jasná, solidárně platit příští důchody bude stále méně lidí v produktivním věku.
Vidíme dvě základní východiska, která je potřeba nasadit společně. Za 1) změňte svoje myšlení. Musíte pochopit, že za své zdraví si zodpovídáte v prvé řadě sami. Nikdo po vás nechce běhat denně 10 kilometrů, stačí prostě více pravidelného pohybu, méně alkoholu a více vyvážené stravy a nula cigaret. A hlídat se prostřednictvím všemožných preventivních prohlídek a samotestů. Tou druhou věcí je co největší využití moderních technologií schopných měřit vaše vitální funkce, plus dostat do péče o zdraví i odborníky, kteří nejsou fyzicky na Jesenicku. Díky telemedicíně. Prostě online, virtuálně, jakkoliv.

Když se tohle povede, začne se délka zdravého života přibližovat prostému věku dožití. A možná pak budeme méně nadávat na doktory a na stát, když budeme zdravější a bude to naše zásluha ;-)

Přemýšlejte… Pro 'zdravé Jesenicko' s malou nemocnicí a věčnými problémy s přítomností specialistů, je tohle jedna z mála cest, jak čísla dožití zlepšit.

Foto (zdroj): Unsplash
Data (zdroj): Český statistický úřad

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.