DATA: Jak to vypadá s porodností a počty dětí v rodinách na Jesenicku

06.03.2023

Éterem aktuálně hýbe hlavně téma penzí a reformy důchodového systému, jenže Jesenicko potřebuje hodně vysoko držet (pro)rodinnou politiku, která podpoří porodnost a pomůže rodinám s dětmi. Je bez debat, že největší triumfy bude vždycky držet vláda. S politikou zaměřenou na rodiny se může vytasit i kraj a nepochybně i obec či město.

Vydali jsme se po stopách dat, jež nám poodhalují realitu okresu Jeseník. Základním údajem státních statistiků z ČSÚ pro debatu o rodině je plodnost neboli počet dětí připadajících na jednu ženu. To číslo vytrvale roste. To je neklamný důkaz toho, že životní úroveň lidí v zemi i regionu se zlepšuje, jakkoliv to teď realita těžce rozporuje. Vězte, že průměrně má žena v ČR 1,83 dítěte (sčítání v r. 2021), Jesenicko ve stejném roce vykázalo 1,72 dítěte. Posun proti poslednímu sčítáním z roku 2011, kdy měl náš okres 1,3 dítěte, je o 0,42 dítěte. To z pohledu statistiky není málo.

Bez příkras, zlepšenou plodností nezahladíme faktické zmenšování Jesenicka. Co nám k tomu prozrazují čísla o rodinách? Fokusujeme se na domácnosti tvořené jednou rodinou, s oblibou srovnáváme Jesenicko s Českou republikou. Zkoumáme úplnost (oba rodiče) a neúplnost (jen otec/jen matka) rodiny, sledujeme počet závislých dětí (dítě ve věku 0-25 let, které nepracuje).

Podíl úplných a neúplných rodin (tabulka 1), počty samoživitelek a samoživitelů (tabulka 2) 

Data (zdroj): Český statistický úřad, sčítání 2021

Domácností tvořených jednou rodinou je v okrese Jeseník 9 286, z toho úplných je 80,72 % (ČR 81,67 %), neúplných rodin pak zbylých 19,28 % (ČR 18,33 %). V tabulce níže najdete i rozpad na počty dětí v domácnostech. Zajímavostí směrem k neúplným rodinám může být počet samoživitelek (1 531), respektive samoživitelů (259) okresu Jeseník, což v porovnání s Českem procentuálně nikterak nevybočuje.

Data (zdroj): Český statistický úřad, sčítání 2021 

Data (zdroj): Český statistický úřad, sčítání 2021 

Při vědomí, že Olomoucký kraj a město Jeseník mají proaktivní politiku vůči rodinám, můžeme snad být drobnými optimisty, že být rodičem bude dávat stále větší smysl.

Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.