DATA: Jak moc se tady investuje do výzkumu a vývoje? Málo

17.04.2023

Máme rádi data s dobrou vypovídací hodnotou, a to dokonce i když nejsou pozitivní. Právě do takových koukáte a patrně jsou jednou z příčin slabší ekonomické výkonnosti Jesenicka. Jde o investice soukromých subjektů do výzkumu a vývoje. Ten obvykle bývá motorem hospodářského růstu. Potřebujete vyvíjet nové a lepší produkty, abyste drželi krok s konkurencí a ideálně zvyšovali přidanou hodnotu i vlastní marži. Inovativnější firmy jsou holt zpravidla těmi úspěšnějšími.

Srovnání s průměrem ČR je pro Jesenicko drsné. Pokud je republika výchozí základnou o 100 procentech, pak u nás jsou celkové výdaje do výzkumu a vývoje na pouhých třech procentech průměru! Podobně kruté je to pro nás při pohledu na počty lidí pracujících zde na výzkumných a vývojářských pozicích. Statistici okresu Jeseník naměřili pouhých 5 % průměru ČR.

Investice do výzkumu a vývoje
Celkové výdaje na výzkum a vývoj, srovnání ČR, Prahy, Ol. kraje a měst Šumperk a Jeseník (JES), kdy ČR (100 %) je průměr.

Zdroj: Český statistický úřad, rok 2022.

Lidé pracující ve výzkumu a vývoji
Počet lidí pracujících ve výzkumu a vývoji, srovnání ČR, Prahy, Ol. kraje a měst Šumperk a Jeseník (JES), kdy ČR (100 %) je průměr.

Zdroj: Český statistický úřad, rok 2022.

To je hrozně málo peněz i málo lidí. Kde se potom má dít ta hospodářská transformace z ekonomiky výrobní na znalostní? Jak se firmy mají posouvat ve výrobním řetězci do vyšších pater? Kdo se v nich má postarat o vývoj nových produktů, když do toho v podnicích nešlapou. Nemají peníze? Nemají mozky?

Peníze by měly být řešitelné. Výzkum a vývoj je podporován prostřednictvím daňových odpočtů, financování jde částečně pokrývat z národních nebo evropských zdrojů. Koneckonců vývojová oddělení pak mají tu sílu přilákat i ty mozky, které nám tu evidentně chybí. Inu, jsou to spojené nádoby a hodilo by se, kdybychom tady na výzkum a vývoj zaměřili pozornost.

Foto (zdroj): Unsplash
Data (zdroj): Český statistický úřad

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.