DATA: Čím topíme na Jesenicku

14.11.2022

Vládní pomoc se rodila hodně rozpačitě a v život uvedená zastropování cen by mohla vyvolávat dojem, že je všechno ve starých kolejích, nicméně v praxi tomu tak určitě není. Zeptejte se těch, kterým v těchto měsících končí fixace.

Díky portálu Data.denik.cz se můžeme před nastupující topnou sezónou podívat detailněji na to, jakým médiem si teplo pořizují domácnosti na Jesenicku. I když s čísly z loňského sčítání lidu každopádně zahýbe energetická krize, kdy se v některých domech oprašují topeniště na tuhá paliva anebo se kvapem instalují solární panely či tepelná čerpadla.

V okrese Jeseník je 42,5 % bytů vytápěno plynem, coby hlavním zdrojem energie (průměr v ČR je 34,4 %). Čistě ve městě Jeseník má žlutou přívodní trubku 50,4 %, v Mikulovicích 59,9 %, ve Vidnavě dokonce 61 %. Ve Vlčicích byste plynoměr hledali marně.

To 25,7 % bytů na Jesenicku si vyrábí teplo některým z tuhých paliv, kam statistici započítávají uhlí, koks, dřevo a pelety. Česko je v průměru "zelenější", tuhá paliva vytápí jen 13,9 % domácností. Pro zajímavost, ve městě Jeseník je to jen 5,8 %, ve Zlatých Horách 19,4 %, ve Vápenné 52,7 % a ve Vlčicích dokonce 70,8 %.

Odhadem třetina bytů má teplo zajištěno z centrální kotelny.

Srovnání Jesenicka a ČR v počtu domácností topících plynem a tuhými palivy

Zdroj: ČSŮ 2021 a Data.deník.cz

Instalační firmy hlásí dramaticky narůstající počty objednávek na alternativní zdroje energie, což akcelerují zajímavé dotace a trochu taky zájem o větší energetickou soběstačnost. Právě posledně zmíněný faktor zřejmě doceníme později, až se celý svět otřepe ze současné krize.

Přejeme vám mírnou zimu a ať se vám podaří účty za teplo zkrotit.

Nebojte, zase bude dobře.

Text (námět): Data.denik.cz
Foto (zdroj): Unsplash

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.