DATA: Auta, auta a ještě jednou auta vládnou dopravě po Jesenicku

11.09.2023

Jsou tu docela jasné trendy, kam to směřuje s automobilovou dopravou. Zdá se, že v horizontu několika (desítek?) let přesedneme do aut elektrických, vodíkových anebo jinak poháněných. Rozmach automobilismu vedle hledání alternativních pohonů přivedl mnohá města do situace, kdy sahají k nějaké formě regulace (např. vjezdu do centra) anebo se snaží o změnu chování řidičů. Vytáhnout je z aut, přesadit je do městské hromadné dopravy, případně na kola či koloběžky anebo ještě lépe je dostat na chodník. Pozitivní efekty úbytku aut jsou z toho nejméně tři: zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení stavu ovzduší a zlepšení kondice lidí. Pochopitelně to nejde vždy a všude.

Také na Jesenicku aut jezdí o dost víc než před 10, 20 či 30 lety a počty stále rostou. Z čísel posbíraných při posledním sčítání lidu, které hezky zpracovala redakce Aktuálně.cz, jsme se dověděli, že v okrese Jeseník 52 % pracujících do práce dojíždí, z toho 58,8 % k tomu používá auto (započítáváme i spolucestující). Pohled na rozpad dalších způsobů dopravy vypadá následovně: 10,8 % pracujících využívá linkové autobusy (+ 3,4 % hromadnou dopravu), jen 2,8 % lidí jezdí do práce vlakem, 5,1 % sedá na bicykl a 17 % pracujících se do zaměstnání dostává pěšky.

Způsob dopravy do zaměstnání v rámci okresu Jeseník

Zdroj: Český statistický úřad, SLDB 2021.

Způsob dopravy do zaměstnání po jednotlivých obcích Jesenicka

Zdroj: Český statistický úřad, SLDB 2021.

Město Jeseník na vývoj reaguje přípravou strategie směřování dopravy ve městě. Přizvalo odborníky na městskou mobilitu - spol. Pudis a.s., která připravila dva scénáře. První zaměřen na podporu využívání všech módů dopravy stejně (auta, hromadná doprava, kola, chodci). Druhý kladoucí větší důraz na podporu pěší a cyklo dopravy. Tedy na trend, jež můžeme vídat v moderních městech. Zastupitelstvo svou většinou odmítlo Jeseník posunout na mapě chytrých měst a spokojilo se s variantou "auto nebo chodec, je to na stejno".

Dojížďka za prací do města Jeseník, odkud sem lidé přijíždějí

Zdroj: Český statistický úřad, SLDB 2021.

Experti z Pudisu naštěstí k oběma scénářům připravili dlouhý výčet doporučení a námětů, ze kterých budou moci příští městské vlády dlouho čerpat, pokud jde o městskou dopravu. V Plánu udržitelné městské mobility, jak se strategie jmenuje, najdou nápady, čím motivovat Jeseníčáky, aby opustili své plechové stroje a užívali si, že Jeseník je město krátkých vzdálenosti.

Budoucnost dopravy na Jesenicku bude záviset na tom, jak dostupné budou ekologičtější způsoby dopravy. Jak četné a rychle budou vlakové a autobusové spoje, jak hustá a kvalitní bude síť cyklostezek a cyklopruhů, jak intenzivní bude kampaň propagující vhodnější způsoby ježdění do práce, než je ježdění vlastním autem.

Foto (zdroj): Unsplash
Námět (zdroj): Aktuálně.cz
Data (zdroj): Český statistický úřad

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.