Českoveská Řetězárna oceněna za svoji společenskou odpovědnost

01.12.2023

Docela chápeme, že firmy nejsou nadšené z toho, co se na ně valí v souvislosti se zelenáním ekonomiky. Taky ale víme, že některé z nich mnohé v budoucnu povinné parametry splňují už dnes, jen tomu neříkají ESG.

Určitým vodítkem společenské uvědomělosti firem mohou pro zákazníky, potažmo zaměstnance, být i vyhlašování různých ekologických cen, udělování CSR certifikátů apod. Olomoucké hejtmanství se snaží vyzdvihovat ty organizace a subjekty, které se chovají zodpovědně, řeší svůj společenský dopad a usilují o co nejudržitelnější podnikání. Tací se potom ocitají mezi favority na Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost.

V polovině listopadu byly oznámeny výsledky za rok 2022, Jesenicko na vyhlašování zaznělo hned třikrát. V kategorii středních podniků do 250 zaměstnanců si velký úspěch v podobě vítězství odnesla Řetězárna a.s. Všem známý podnik, jehož historie se začala psát v roce 1894. Už to samo o sobě je zavazující. Vedení si to, zdá se, uvědomuje, cena hejtmana to pouze pečetí.

Stejně významné první místo mezi obcemi dostala Velká Kraš, Jeseník jako obec s rozšířenou působností přebrala z rukou Kraje třetí místo.

Foto (zdroj): Olomoucký kraj

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.