Česko-polská spolupráce v Euroregionu Praděd

13.09.2018

Díky mnoha osobních zkušeností se domníváme, že Poláci mají Čechy raději než Češi Poláky. Nepátrejme po příčinách, spíše kvitujme, že existuje subjekt, který tyto mezinárodní "spory" uhlazuje. Daří se to dobrovolnému sdružení měst a obcí česko-polského pohraničí s názvem Euroregion Praděd. Za českou stranu v něm je 70 obcí okresů Jeseník a Bruntál, z Polska pak obce a města Opolského vojvodství.
Že je potřeba budovat vztahy v česko-polském pohraničí, si politici na obou stranách uvědomovali ihned po revoluci '89. Četné snahy o spolupráci ve sportu, kultuře i obchodu, byly korunovány vznikem Euroregionu Praděd (v r. 1997). Ten vymezil teritorium zahrnující na polské straně téměř 630tis. obyvatel, oproti 133tis. v ČR. To samo o sobě by mělo vyburcovat zdejší podnikatele k aktivnímu zapojení se do agendy Euroregionu. Tou samozřejmě není jenom hospodářství, patří zde i koordinace složek záchranného systému na obou stranách hranice, budování dopravní infrastruktury, spolupráce ve sféře vzdělávání a inovací či péče o kulturní dědictví.
V tom všem hrají roli i dotační programy, které Euroregion Praděd vyhlašuje. Logickou podmínkou je dopad projektu na obě země. Takto třeba došlo k renovaci a instalaci sochy sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí v Jeseníku, Euroregion pomáhal s novými asfaltkami okolo Žulové a Supíkovic, z jeho peněz bylo realizováno několik marketingových kampaní na podporu cestovního ruchu atp.
Moc si přejeme, aby se ujala snaha vysoké školy v Nyse, přilákat ke studiu i studenty z Jesenicka. Vřele doporučujeme místním podnikatelům, alespoň v některých odvětvích, aby se pokoušeli získat polské zákazníky. I v okruhu pouhých 100 km je pro ně několikanásobně větší trh než ten zdejší. Kochamy Polaków.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.