8 sociálních bytů v Jeseníku

17.10.2018

Město Jeseník dokončilo kompletní rekonstrukci bytového domu v Tylově ulici, kde investicí 9,5 milionů korun vzniklo 8 bytů. Ty budou už v duchu nové koncepce bydlení přidělovány lidem splňujícím nastavená kritéria, tzn. rodiny/jednotlivci s nízkými příjmy, kteří budou zároveň v bytové nouzi.
Zřejmě až 90 % nákladů města bude nakonec pokryto z dotačního titulu EU, tak ať se městu daří naplňovat proklamovanou strategii bytové otázky i nadále. Všichni přece tušíme, že za odlivem, nebo nepřílivem lidí z/do našeho regionu stojí částečně i neutěšená situace na trhu s nemovitostmi. Především je to nedostatek nájemních bytů pro mladé a stavebních parcel pro rodinné domy. Nové vedení radnice to má ve svých prioritách, uvidíme, co se povede.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.