30 LET DEMOKRACIE NA JESENICKU
V neděli 17. listopadu si připomeneme 30 let od jednoho zásadního momentu - pádu totalitního režimu. Kéž se dokážeme většinově shodnout, že za tu dobu naše země a i náš region ušli ohromný kus cesty a ač je stále co kritizovat, tudíž zlepšovat, ten celkový trend je jednoznačně pozitivní. Každým dnem se máme zase o trošku lépe, jen si to někdy neumíme přiznat, protože nás tenhle pohled nikdo nenaučil. Tak ho zkoušejte.
Zeptali jsme se i některých osobností Jesenicka, jaké benefity podle nich přinesly tři dekády demokracie našemu kraji.

Zdeňka BLIŠŤANOVÁ, starostka Jeseníku
"Kromě benefitů, jako je možnost podnikat, cestovat nebo svobodně volit, bych pro Jesenicko zdůraznila dvě změny. První bylo opětovné vytvoření samotného okresu Jeseník, což vedlo k efektivnějšímu rozvoji regionu. Druhou pak otevření hranic a následná spolupráce s Polskem, která je oboustranně prospěšná.
V osobním životě je benefitem fakt, že můj syn mohl vyrůstat ve svobodné společnosti."

Cyril SVOZIL, majitel Fenix Group
"Myslím si, že jako dnes již "pamětník" žijící v Jeseníku 42 let mohu srovnávat. Současné poměry, možnosti, stav města i oblasti považuji za nesrovnatelné. Naprosto se změnily možnosti vzdělávání, cestování i zaměstnání, svět se otevřel a opticky zmenšil. Lidem s vůlí a vizí se naskytly naprosto nebývalé možnosti seberealizace.
Já sám si nejvíce vážím nově nabyté osobní nezávislosti a samostatnosti. Významně se zvýšila obecná životní úroveň i kvalita infrastruktury, město Jeseník se proměnilo ze šedivého, poměrně ošklivého místa v "Sudetech", v příjemné a hezké místo k žití. To, že země zbohatla, je vidět na každém kroku, nepřestává mne překvapovat, že ať jedu ve světě kamkoliv, vždy tam potkám Čechy a vždy jsem znovu a znovu překvapen přítomností výrobků nám zcela neznámých českých firem a podnikatelů!"
 

Vilém BAR, majitel EUROHARD
"Někdy se říkám, jestli si tu demokracii vůbec zasloužíme, není vždy jednoduché s ní žít. Ale pro mě osobně svoboda slova a možnost cestovat toto naprosto vyvažují. Mladí už dnes nepochopí, že tyto dva dnes již základní výdobytky svobody, byly ještě před třiceti lety tabu."  

Dominik LIBERDA, ředitel ZŠ Jeseník
"Pojato sebestředně, novodobé demokratické dějiny naší země vytváří kulisu k mému postrevolučnímu objevování světa a života. Naše generace mohla ještě zaslechnout "ozvěny revoluce" a vyrůstat v atmosféře euforie a krásných novodobých ideálů. Vedle vděčnosti za dar svobody pak v mnohých z nás mohla zakořenit také víra v okolní svět a jeho pozitivní směřování. Jesenicko přitom vždy bylo a je malým světem uvnitř toho velkého, kde globální dění získává rodinný a čitelnější tvar. Co tedy přinesla demokracie Jesenicku? Minimálně několik generací, které z něj vzešly dobře vybaveny do života, a ve kterých vděčnost a víra v ideály ještě nevyhasla." 

Zdeňka MORÁVKOVÁ, dramaturgyně Tančírny v Račím údolí
"Jako člověk mající na starosti kulturní život jedné instituce, přeji nám všem, abychom se mohli společně potkávat na poli té nejrozmanitější kultury, od klasiky, přes tzv. mainstream až po alternativu všeho druhu. Aby nás to vzdělávalo, pomáhalo nám to k vzájemnému dialogu. Ale také abychom spolu tančili, ať už v lese nebo na náměstí, popíjeli u toho třeba pivko, a to vše beze strachu a tísně. A také, abychom se spolu dokázali zasmát a uvolnit napětí skrz potřebný humor a nadhled, které umění může a umí přinášet, pokud ho nikdo z vrchu necenzuruje. Přeji nám všem, ať si tu udržíme na kulturní dialog bohaté a svobodné Jesenicko!"

Martina SEIDLEROVÁ, předsedkyně spolku Sudetikus
"Demokracie přinesla lidem možnost účastnit se věcí veřejných a ovlivňovat dění ve městě. Lidé mohou svobodně diskutovat o rozvoji Jesenicka a vedení měst a obcí je musí brát vážně. Dokonce dnes lidé přímo rozhodují, kam radnice investují (viz participativní rozpočet v Jeseníku).
Taky je tu větší transparentnost - kontrolujeme politiky, nahlížíme do smluv, víme mnohem více o financování.
Pro mě osobně jsou velkým symbolem svobody třeba Jesenické trhy, kde vedle sebe prodávají zavedení podnikatelé a drobní živnostníci a funguje to skvěle."