JESENICKO 2118
Zeptali jsme se důležitých osobností našeho regionu, kde myslí, že bude Jesenicko za 100 let. Je odvážné po lidech chtít slyšet vizi s takovým předstihem, takže někdy jde spíše o přání, než kvalifikovaný odhad. Nuže posuďte, jak náš krásný kraj vidí za 100 let ti, kteří budoucnost Jesenicka spoluurčují.

Richard WOOX, šéf módní značky WOOX
"Jesenický kříženec pudla a morčete vyhraje hlavní cenu na krajské soutěži drobných chovatelů. Imrax - sedmnáctiletá studentka místního vědeckého inkubátoru v rámci své seminární práce teleportuje poslední zachovalý panelák z Lipovské ulice do muzea urbanistických tragédií v Mostě. Z Jitřního pramene, podle svědectví náhodného kolemjdoucího, vyteče po třiceti letech cirka dvě a půl deci. Rada města se dohodne, že lanovku do lázní pro jistotu nechá i v příští verzi územního plánu. Celý rok bude srážkově nadprůměrný a spíš chladnější."

Antonín JAVŮREK, ředitel Gymnázia Jeseník
"Pokud to nezkazíme, tak bude Jesenicko za sto let jednou z mála oblastí v ČR, kde bude živá příroda a voda. To je hlavní důvod, proč zde má smysl pracovat a žít." 

Bořivoj MINÁŘ, viceprezident Hospodářské komory ČR
"Aby ve společnosti, kde bude vše sofistikované a automatizované zbyl prostor pro vztah rodičů a dětí, muže a ženy, přátelství a lásku.
Aby to byl člověk, kdo bude rozhodovat o tom, co se stane. Aby zůstaly zachovány hodnoty jako poctivost, čestnost, zodpovědnost a respekt." 

Petr MUDRA, starosta České Vsi
"Jesenicko se během 20 let dostane ze své personální krize a ustálí se i počet obyvatel. Tento region dále zůstane klidným místem pro život. Za 100 let bude vyvážený poměr vztahu k přírodě s moderními technologiemi. Tímto se stane tento region velmi atraktivní ve srovnání se suchými, přelidněnými a průmyslovými oblastmi."

Eleni AKRITIDU, majitelka caffé & shop Ennea
"Moc ráda bych, aby za sto let bylo Jesenicko krajem, kde bude vládnout příroda a lidé budou žít v souladu s ní.
Krajem, kde budou lidé skutečně aktivně přemýšlet nad tím, jakou měrou mohou přispět ke zlepšování svého životního prostředí a také takto konat.
Krajem, na který budou naše děti pyšné a po načerpání zkušeností ve světě budou celým svým srdcem toužit se sem vrátit, a to i přesto, že je tu nebude čekat pohodlí a výhody velkoměsta. Na oplátku ale čerstvý vzduch, neotrávená voda, krása divoké přírody, bezpečí a uklidňující zelená.
Krajem, kde si přesně tyto výhody budou lidé chránit a hájit je.
K
rajem, kde zvítězila moudrost a pokora a kde se lidé naučili žít v souladu s přírodními rytmy, kde se nemusejí bát zhluboka nadechnout, napít se z horského potoka nebo sníst beze strachu plody, které jim darovala země.
Krajem, kde zemědělci pochopili, že plundrovat a znásilňovat půdu, jen kvůli větší výtěžnosti, není ta správná cesta. Kde si i to samé uvědomili i podnikatelé a politici. Krajem, kde láska k Zemi zvítězila nad mamonem hromadění peněz.
Prosím, ať je za sto let náš krásný kraj oázou zeleně, šťastných lidí a divoké přírody." 

Petr KUBÍČEK, předseda klubu Fenix Ski Team
"Hlavní devizou regionu zůstane zdravý vzduch, pohyb a duch člověka. Věřím, že to budou hlavní oblasti, které se místní pokusí vyšperkovat, vzdálenější budou vyhledávat. V době post-robotické bude kladen důraz na kreativitu a jedinečnost ve školství, péči o zdraví jedince (lázeňství, sport, čistý vzduch), či udržitelné souznění s krásou Jeseníků a Rychleb. Věřím, že na tom jako region dokáží naše generace společně zapracovat a budou zde radostně a zdravě život PROŽÍVAT."

Zdeňka BLIŠŤANOVÁ, starostka Jeseníku
"Přeji si, aby Jesenicko bylo lépe propojené s celou Českou republikou a lidé tak mohli získat dobře placenou práci. Ale zároveň bych byla moc ráda, kdyby i přes rozvoj technologií, zůstali obyvatelé regionu v pravidelném, osobním kontaktu a měli k sobě blízko. Bylo by skvělé, kdyby i v roce 2118, byla na náměstí Dýňová slavnost. Přeji si, aby Jeseník byl vždy skvělým místem pro život." 

Tomáš NEMEŠKAL, marketingový ředitel Sto s.r.o. (dříve Stomix)
"Náš region je jedinečný a má v sobě krásu, osamocení a klid hor. Podle mého názoru to znamená, že i lidé, kteří tu žijí a budou žít i za 100 let se musí lišit od uspěchaného a komerčního světa velkoměst. Je jedno, jestli to budou místní patrioti nebo ti, kteří se dívají na svět pozitivně a dokáží si zajistit takové pracovní podmínky, které uživí je i jejich rodinu. Důležité je, aby byli spokojení a našli v sobě vnitřní klid a krásu života v tomto regionu. Přál bych si, abychom si i nadále udrželi tu možnost vyjít do hor a pít vodu z potoků. Nebo stát na skále a vidět jen zelené lesy.
100 let je dlouhá doba, která přinese mimo jiné i mnoho technologických změn a tím i mnoho zprostředkovaných zážitků, které jsou pro lidstvo pohodlné. Místo vycházky do hor si možná pustíme holografickou relaxační procházku a místo zahrádky budeme pěstovat své virtuální "tamagoči" rostlinky. Na druhou stranu, práce se moc lišit nebude. Přibydou pracovní příležitosti v oblasti služeb (i místní budou chtít své pohodlí) a podnikání se soustředí zejména na tři hlavní oblasti: rozvoj cestovního ruchu, pracovní příležitosti pro udržení přírodního bohatství a home office (on-line služby pro firmy z celého světa).
Ale ať to dopadne v našem regionu jakkoliv, tak tady budou žít lidé, kteří mají chuť žít jinak, není jim lhostejné okolí a mají vůli překonávat své pohodlí..."

Dominik LIBERDA, ředitel ZŠ Jeseník
"Náš kraj se v mnohém stane kontrastní oázou v kybernetickém světě vztahů a virtuálních realit. Místní budou výrazněji prožívat a ctít obecně lidské hodnoty s důrazem na žití v souladu s přírodou. Hory a specifická izolace kraje naplní v budoucích desetiletích význam štítu proti nezdravým trendům společnosti. Obecně těžší podmínky k uplatnění budou v následujících dvaceti letech lákat do regionu kreativní hodnotově založené osobnosti. Oni a jejich potomci se budou podílet na rozvoji Jesenicka a budování svébytné kultury, tradic a kvalitní infrastruktury. Ředitelem základní školy bude nezničitelný holografický kyborg zesnulého žúžoředitele z funkčního období 2018-2050."

Rodan HOJGR, ředitel Naturfyt - Bio
"Věřím, že stejně jako před 100 lety bude zase za 100 let Jeseník moderní, přátelské a ekologické evropské lázeňské město - následováníhodný příklad pro druhé" :-)

Roman STÁREK, ředitel Ondřejovická strojírna, a.s.
"Tak jako kdysi pronesl jeden velmi moudrý člověk "Člověk nežije na zemi proto, aby nabyl bohatství, ale proto, aby nabyl štěstí." Domnívám se, že v současné, uspěchané a vypjaté době platí tento názor o to více. Lidé by si měli uvědomit, že ne vše, co se dá spravit penězi, má v dlouhodobém horizontu lidskou a společenskou hodnotu, která bude stejně vnímána budoucími generacemi. Nemá smysl se trápit tím, co nemáme, a nebo tím, co nemůžeme změnit. O to více by se měla společnost zaměřit a také více ocenit vše, co se ji dostává. Kdybych věděl, co nás v budoucnu čeká a čeho bychom měli společně dosáhnout, byl bych asi velkým prorokem. Mým přáním je zachovat v této nádherné krajině, které bezesporu Jesenicko je, přírodní krásy, bohaté kulturní dědictví, aby nově nastupující generace měla důvod své aktivity zde rozvíjet a na stávající navázat. Aby chytrost lidí a přirozená dovednost převažovaly nad nezájmem a letargií.
Chovejme se k sobě jako lidé, rozvíjejme vzdělání mladé generace, rozšiřujme tradice. Kulturními a společenskými akcemi naplňujme rozvoj našich dětí."

Zdeňka MORÁVKOVÁ, dramaturgyně Tančírny v Račím údolí
"Za 100 let bude Jesenicko jedním z nejatraktivnějších regionů nejen v ČR, ale na světě vůbec. Lidé si uvědomí hodnotu krásných lesů, čisté vody a půdy, o kterou začnou s plným nasazením pečovat. Zatímco ve zbytku světa budou klimatické změny působit velké problémy, bude Jesenicko patřit ke stabilním regionům. Své domovy tu najdou lidé z různých míst ČR, možná i ze světa. Znovu se osídlí polozapomenuté a zaniklé obce. Kraj bude vzkvétat nejen co do sportovního vyžití, ale i kulturně. Vidím, že skoro každý obyvatel bude s radostí trávit svůj volný čas mezi fajn lidmi a také ve spojení s "uměním". Ať už hraním na hudební nástroj, zapojením do místních divadelních spolků, pěveckých sborů, tanečních kroužků, malováním v krajině. A k tomu všemu budou místní popíjet skvělé bylinné likéry a pivo z místních malých pivovarů, které tu mezitím vyrostou."